Koen de Vries
Gevonden gezichten

Over Koen de Vries

Met mijn zelfontwikkelde schetsmatige boetseer stijl maak ik portretbustes voor de 21 ste eeuw.  De menselijke gezichtsuitdrukking is één van de meest directe en elementaire communicatievormen. Iedereen ‘verstaat’ die. Dat biedt het gezicht een onuitputtelijke bron van inspiratie voor theatermakers en portrettisten.
Pijl naar beneden

Over mijn werk

De communicatie vorm van menselijke gezichtsuitdrukking gebruik ik, met een hedendaagse en eigen vormtaal, om eigentijdse vragen over mens-zijn te stellen. 

Maar let wel; de poëzie waarop ik het verhaal vertel heeft mijn focus. Het zijn de flitsen van details die drijven op een blur van materie waar het brein een reeks van associaties uit haalt (maar die bij elke ontmoeting met het beeld niet noodzakelijk hetzelfde zijn).

Onder invloed van het ontstaan van film is de portretkunst veranderd. Tot die tijd waren portretten statisch, zoals de vereeuwiging van een notabele opdrachtgever. Filmfragmenten brachten een nieuwe, intieme, blik op het scala aan menselijke uitdrukkingen. Ik vergelijk mijn beelden graag met een film-still, de kern van een scène. En doordat de toeschouwer zich rond het beeld beweegt brengt hij die hierin ‘opgesloten’ tijd tot leven. 

In dezelfde tijd waarin film zorgde voor een intiemere kijk op mens, kantelde ook het psychologisch mensbeeld. Darwin kwam met zijn evolutietheorie maar ook het idee van de maakbare mens deed zijn intrede, met zijn 15 ‘minutes of fame’. In mijn werk volg ik deze ontdekkingsreis. Maar ik zoek voorbij die beroemde 15 minuten en zoek juist naar de resterende tijd, zonder roem, de overige 1425 minuten van de dag.

Eeuwig Koen