Koen de Vries        Beeldhouwer in Beweging 
 
 

Al is de mens bewegelijk, in de lange traditie van de portretkunst is daar nog weinig van te zien. In mijn beelden laat ik de mens in beweging zien, zowel fysiek als mentaal. Ik wil de psyche van de mens bloot leggen en dat wat ons beweegt laten zien.’

 

mens·beeld het; o -en idee, voorstelling vh mens-zijn

Om beweging in zijn portretten te krijgen, begon De Vries de huid van de klei eerst ruw  te maken zodat de veranderende lichtinval het portret kan laten 'bewegen'. Deze structuur wordt steeds zelfstandiger en neemt uiteindelijk de vorm over, de portretten lijken ruwe materie. Vervolgens worden de details aan het gezicht toegevoegd. Zoals hersenen een beeld samenstellen uit verschillende fragmenten, stapelt de Vries fragmenten zo, dat je hersenen in rap tempo nieuwe beelden samenstellen als je langs een van zijn beelden loopt. Als een animatie die ook verwarring geeft.

Ik heb gemerkt dat ik mensen even moet helpen om contact te maken met mijn beelden. Als mensen schrikken durven ze niet te kijken. Ze worden ongemakkelijk, herkennen iets van zichzelf. Kijk niet weg, laat je uitdagen. Door te kijken breek je door de gebruikelijke omgangsvormen en hiërarchie tussen mensen heen. Je mag kijken, sterker nog, je móet kijken, het is een beeld en er voor gemaakt.!

Wanneer ik aan het werk ben, laat ik het aanvankelijke idee los en reageer op dat wat mij toevalt. Veel kun je bedenken, maar ik ervaar dit zogenaamde orakel boetseren als een essentiële aanvulling op mijn ideeën. Daar ligt de rol van de kunstenaar, hij wordt visionair. Ik probeer dat wat uit mijn ooghoeken zichtbaar is te vangen en er grip op te krijgen. Ook al gaat het niet over gelijkenis van een geportretteerd persoon, het gaat wel over menselijkheid waarin je jezelf kunt  herkennen. Woede, liefde, angst, benoem de mens maar, mijn werk gaat er over. Ook jou heb ik al gemaakt!

schrik·ken (werkwoord; schrok, is geschrokken) 1 door een plotseling angstgevoel getroffen worden

be·we·ging de; v -en; -ginkje 1 verandering van plaats: in ~ komen 2 aandrang: iets uit eigen ~ doen

her·ken·ning de; v -en het herkennen

Ruimte Wandeling

Omkijkende Man II

Mea Culpa

Das Ungewisse

Demonstranten

foto’ s:  © Rob Overmeer Fotografie

website: © 2008-2012 ponpoon

tekst:©jscommunicatie

informatie over het Zelfportret als Legereenheid vindt u op www.zelfportretalslegereenheid.nl

Soldaat 8